Extra Nieuws

Nieuws  2021

Triest Bericht!!!!

Op 26 november 2021 is Piet de Vries veel te jong van ons heen gegaan.

Piet we zullen jou missen

 

Beste Leden van ‘t Hopbelleke,

De club bijeenkomst gepland op di 16 november a.s. gaat niet door!

 

In verband met de nieuwe corona cijfers zullen we nog weer een enkele weken  geduld moeten hebben

Degene die bier beschikbaar heeft voor het clubkampioenschap, kan dat laten weten door dat per mail te melden aan onze voorzitter Huub hlackamp1@gmail.com  

Hij haalt dat bier bij jullie thuis op op maandag avond  15 november tussen 19 u en 20.30 u.

Het ingeleverde bier zal aansluitend door de TC worden beoordeeld. Tezamen met de reeds in het voorjaar en deze zomer ingeleverde bier wordt de totaal telling van behaalde punten de basis van de clubkampioen.

Hopelijk kunnen we de clubavond op 14 december weer laten door gaan en dan de club kampioen huldigen!

Mvg Huub

Beste Leden van ‘t Hopbelleke,

16 November aanstaande is het een ingelaste ledenbijeenkomst in de Hop-est aanvang 19:30 uur. (komt te vervallen)

Op deze avond houden wij ons bezig met het Hopthee proeven en inzet van de Bieren Quadrupel en of Barley-wine klasse D, tbv clubkampioenschappen.

Inverband met de aangescherpte corona regels van het RVIM. Controleren wij op de QR code op je mobiel etc. dit geeft geen vrijwaring dat je coronavrij bent, maar als je, je niet lekker voelt hoest of iets dergelijks. Ben dan geen gevaar voor andere blijf thuis!!!!

 

bidprentje van Albert

Afgelasting ledenavond a.s. dinsdagavond 9 november.

Inverband met het overlijden van onze Oud Voorzitter,

ALBERT VAN KAATHOVEN.  Heeft het Bestuur besloten om Dinsdagavond de ledenavond van 9 November, niet te laten plaatsvinden!! 

Triest Bericht!!!!

Donderavond  5 november 2021 is vredig ingeslapen onze oud Voorzitter en Medeoprichter van 't Hopbelleke Albert van Kaathoven, zijn elf jarige strijd tegen de ongeneselijke ziekte heeft hij in al zijn strijdigheden niet kunnen winnen!

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Lia, Kinderen met hun Partners,zijn Kleinkinderen en  Familie.

Wij wensen ze, heel veel sterkte toe met dit grote verlies van Albert!

Beste Leden van ‘t Hopbelleke, (let op is vervallen)

9 November aanstaande is het weer ledenbijeenkomst in de Hop-est aanvang 19:30 uur.

Op deze avond houden wij ons bezig met het Hopthee proeven en inzet van de Bieren Quadrupel en of Barley-wine klasse D, tbv clubkampioenschappen.

Inverband met de aangescherpte corona regels van het RVIM. Controleren wij op de QR code op je mobiel etc. dit geeft geen vrijwaring dat je coronavrij bent, maar als je, je niet lekker voelt hoest of iets dergelijks. Ben dan geen gevaar voor andere blijf thuis!!!!

 

Ledenbijeenkomst op 12 oktober 2021.

OP 12 oktober was het zover, de eerste bijeenkomst na meer dan 1,5 jaar ivm het bizarre coranavirus weer in ons clubgebouw De Hop-est.

We starten de avond met het blind proeven van een aantal commerciële Bieren, de gemoederen werden echt na zo'n lange periode van dit gemis op de proef gesteld! Het was een ware Happening en zeker voor herhaling vatbaar.

Daarna gaf Hofnar (nieuw lid) John van de Linden van Haren en omstreken, een uitleg van zijn bieren welke geschonken worden in zijn Bierboerderij in Haren.

Ook de in de ingezette eigen biertjes was een succes met vele nieuwe idee-en.  Al met al een leerzame avond met een opkomst van ca. 25 leden, zij hebben niets gemist!! Doch de leden die niet aanwezig konden zijn om wat voor redenen ook, hebben veel gemist?

HOPOOGSTFEEST 2021

Zondagmorgen 12 September 2021was het weer het jaarlijkse Hopoogstfeest met als start, deze keer de drukbezochte Heilige Mis in de Vlaams schuur, na deze dienst nodigde de voorzitter van de Schaapkooi, eenieder uit om naar het nieuwe Hopveld achter de Bijentuin te gaan, alwaar de gekozen Hopplukker symbolisch de eerste hop plukte en werd de jaarlijkse carnavalsspreuk 2021 voor dit jaar bekend gemaakt.

De voorzitter nam het woord en bedankte eenieder voor de grootte opkomst en deze waren allen welkom voor de komende weken om de Hop mede te plukken. Hij roemde de leden van de Hop medewerkers voor het tot stand komen  voor dit prachtige hopveld en merkte op dat er toch wel heel veel hopbellen aan de planten hangen, het is wel een prachtig beeld in deze omgeving. Het oude Hopveld aan de Dintherse Dijk (er staan nog 4 rijen hop te plukken) gaat na 2021, hiermede de Geschiedenisboeken in.

In 2022 wordt het Hopveld achter bijentuin officieel geopend, we maken er een complete Happening van aldus de voorzitter met uitnodigen naar sponsoren,  medewerkers, belanghebbende, verenigingen,  brouwerijen etc. en bevriende beheerders van andere hopvelden in den lande. Dit was dit jaar niet mogelijk inverband met de nog heersende corona perikelen.

Daarna werden we uitgenodigd in de Vlaamse Schuur en ging de menigte op gepaste afstand terug naar de Vlaamse Schuur voor een kop koffie met een Hop broodje.

Al met al weer een geslaagd feest voor het sobere corona jaar2021.

De voorzitters Nieuwsbrief van september 2021

Beste Leden van ‘t Hopbelleke,

In september gaan we ons richten op activiteiten waarbij de leden van t’ Hopbelleke elkaar weer kunnen ontmoeten. Zoals gebruikelijk met door ons zelf gebrouwen biertjes.

 • Als eerste willen we jullie uitnodigen voor het hopoogst feest op de Schaapskooi dat gehouden wordt op zondag 12 september. Het zal wat sober qua uitvoering zijn ivm de “corona” regels voor zover die nog gelden. Bijgaand sturen we hierbij het programma van die dag. De mis begint om 10.30 u, daarna bezoek aan het nieuwe hopveld en de eerste “pluk” door de hopplukker van carnavals vereniging. Aansluitend koffie met een hopbroajke.
 • Dinsdag avond 14 september (vanaf 19 u) nodigen we jullie uit om mee te werken aan het plukken van de hop. Dat wordt extra aantrekkelijk als we dat kunnen doen onder het genot van door ons zelf meegebrachte biertjes. Waarschijnlijk wil de TC dan ook jullie laten kennis maken met als thee getrokken hop. We hebben nu op het nieuwe veld zeven soorten hop, waarvan drie nieuwe soorten! Vier rassen uit het “oude” veld zijn terug geplaatst in het nieuwe veld. Dat betreft twee bitter hoppen, t.w. Taurus en Magnum en twee aroma hoppen, t.w. de Saphir en de Herzbrucker.  Drie nieuwe rassen, de dubbeldoel Golding en twee aroma varianten,de Groen Bel en de Saaz. Graag jullie mening over die zeven soorten. We hebben het voornemen om dit jaar bij jullie de uitdaging neer te leggen ook met “groene” hop te gaan brouwen. De TC zoekt momenteel uit hoe dat qua inzet te doseren. Hierover worden jullie nader geïnformeerd.
 • Zondag 3 oktober na middag organiseert de AC een BBQ en een jeu de boule wedstrijd. Verwelkoming 14:00 uur met koffie en gebak! De Leden zijn met partner welkom. Reserveer die dag in je agenda. Het programma zal nog door de AC worden rondgestuurd.

  Maak € 5,= per persoon over (met vermelding vis of vlees).  op de rekening van het Hopbelleke  Regiobank Bank nr NL36 RBRB 0929  277 08  dan ben jij ingeschreven voor deze mooie gezellige dag. 

 • Dinsdag 12 oktober hebben we weer onze gebruikelijke club avond in de hopest. De TC gaat ons nog informeren wat de activiteit dan zal zijn.
 • Ook nog even aandacht voor het club kampioenschap. Dit najaar verwachten we van jullie een “najaars bier” uit de “D-klasse” zoals een Qua drupel/dubbel bock/Barleywine.

Aangezien dit jaar de zomervakanties in het “zuiden”  tot 6 september lopen, zijn nog maar een beperkt aantal van onze leden weer “bij de les”! Echter ik ben vol vertrouwen dat  eenieder weer lekker aan de slag wil. Ik verlang ernaar jullie allemaal weer te treffen bij de geplande activiteiten.

 

Van ieders belang om geregeld onze website ( hopbelleke.com) te bezoeken.

Zoals in de nieuwsbrief van augustus gemeld, neemt Jo van Giersbergen tijdelijk de financiële taken binnen onze  vereniging van Piet de Vries over. Gelukkig maakt Piet weer wat progressie door. Voelt zich volgt momenteel beter en is nog volop betrokken in al onze club activiteiten en is een goede steun voor ons. Piet, beterschap!

 Groetjes, Huub 

DE Nieuwsbrief van Augustus 2021 met een olympisch tintje van onze voorzitter.

Beste Leden van ‘t Hopbelleke,

Deze augustus maand  worden we aardig bezig gehouden met de Olympische spelen. Naast allerlei conventionele sporten zijn er in Japan ook heel nieuwe moderne vormen toegevoegd zoals BMX-en en skateborden. Ik heb me laten vertellen dat er over drie jaar in Frankrijk ook kampioenschap bierbrouwen aan wordt toegevoegd! Volgens mij kunnen we er als “Hopbellers” ook hoge ogen gaan gooien gezien de resultaten van de bierkeuring in juli j.l.

De drie keurmeesters, Alex, Martijn en Mies hebben o.a. een pils beoordeeld met 86 punten! Dit bier was gebrouwen door René van Dis. Zo’n hoge score is natuurlijk wel een opsteker voor het behalen van de hoogste score van de twee hoogst scorende bieren door de brouwer. Wie uiteindelijk club kampioen wordt zal pas in het  najaar blijken!

 

Door René Terneuzen was het “Biergondisch” diner in voor bereiding. Enkele clubleden hebben daarvoor al het nodige aantal flessen bier gebrouwen. Helaas hebben de beperkingen t.g.v. corona René moeten besluiten om deze activiteit door te schuiven naar volgend jaar.

Overigens houden de hopplanten geen rekening met corona. Ze groeien gestaag door. Ook in het nieuwe veld zijn alle vijf hopsoorten al tot een hoogte van 7 m gegroeid. De komende weken zal blijken wanneer de hopbellen voldoende gerijpt zijn om te plukken.

 

De TC zal een recept opstellen om verse/groene hopbellen te verwerken in bier. Wellicht is het een goed idee om dat bier te brouwen ten tijde van het “hop oogst feest”. Dat jaarlijks terugkerend feest zal in afgeslankte vorm gehouden worden op zondag 12 september.

 

De eerste clubavond willen we houden op dinsdag 14 september. Zoals vorig jaar willen we die avond tevens gebruiken om de hopbellen te plukken onder het genot van door onszelf ingebrachte bieren.

 

Daarnaast willen we op zondag 3 oktober een BBQ en een jeu de boule wedstrijd organiseren waarvoor al onze leden met partner worden uitgenodigd.

Van belang is dat een ieder die datum in zijn agenda zet en reserveert voor deze middag activiteit. 

We zullen jullie tijdig op de hoogte stellen van de verdere invulling van boven genoemde activiteiten en van de mogelijkheden voor houden van de gezamenlijke maandelijkse dinsdag clubavond.

 

Van ieders belang om geregeld onze website ( hopbelleke.com) te bezoeken.

Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief gemeld is onze penningmeester, Piet de Vries, wegens ernstige gezondheidsklachten ziek thuis. Tijdelijk neemt Jo van Giersbergen de financiële taken binnen onze  vereniging van Piet over.  Wij wensen Piet sterkte en beterschap toe.

1 augustus 2021 

Met vriendelijke groet

Huub. 

DE Nieuwsbrief 6 juli 2021 van onze voorzitter.

Beste Leden van ‘t Hopbelleke,

De zomer periode is aangebroken. Vakanties liggen in het verschiet. Gelukkig is er weer ruimte om samen te komen en zijn een groot deel van de “corona” beperkingen afgeschaft. Dus ga er van genieten en laten we hopen dat een volgende corona-golf uitblijft. Maar voor bierbrouwers is er geen risico als het gaat om het beoefenen van hun hobby, zowel afgelopen maanden als nu konden en kunnen we lekker aan de slag.

 

In juli komen onze keurmeesters weer bij elkaar om de zomer-wedstrijd bieren te keuren. Dit i.v.m. het club kampioenschap 2021

Zoals eerder gemeld worden er dit jaar drie  soorten bieren gebrouwen en ingezet om mee te dingen naar de clubkampioen.

-de keuring van het Lente bier ligt achter ons.

De bieren zijn beoordeeld door Mies, Alex en Martijn. De TC houdt de standen bij. Aan het eind van dit jaar wordt van twee bieren per inzender de hoogste twee scores bij elkaar opgeteld. Degen die daarbij het hoogst aantal punten behaalt is de clubkampioen!

Dat betekent dat  voor alle leden nog openstaat om aan dit kampioenschap mee te doen.   

De volgende bieren staan op de rit om op termijn te worden  beoordeeld!

-zomer bier ( bv Pils/Wit bier/lichte Saison, klasse A)

-najaar bier (bv  Quadrupel/ Dubbel Bock/ Barley, klasse D)

Zoals hier boven gemeld, wordt in juli het “zomerbier” gekeurd.

Een ieder die een “zomerbier” heeft gebrouwen en dat wil laten keuren door de TC, moet zich bij Mies Schuurmans (familieschuurmans@home.nl) melden, uiterlijk donderdag 15 juli.

Huub Lackamp zal op maandag avond 19 juli tussen 18.30 u en 20 u het bier bij de betreffende inzender ophalen en ter keuring bij de TC afleveren.

 

Op 14 juli komt het bestuur van ‘t Hopbelleke weer bij elkaar om de invulling van onze club activiteiten te bespreken. De verwachting is dat onze club bijeenkomsten met ingang van september weer kunnen starten. Hierover zullen we jullie nog nader informeren (eea afhankelijk van de regels mbt “corona)”.

Van ieders belang om geregeld onze website ( hopbelleke.com) te bezoeken.

Sinds enige tijd is onze penningmeester, Piet de Vries, wegens ernstige gezondheidsklachten ziek thuis. Wij wensen hem namens ons allen sterkte en beterschap toe.

Groetjes

Huub 


Het Hopoogstfeest is dit jaar op 12 september 2021.

Dit vind voornamelijk plaats op het nieuwe Hopveld achter de bijentuin.

Het bestuur van de Schaapskooi, beraadt zich nog over het programma alsmede de officiele opening van het nieuwe Hopveld.

Fietsroute in de Meierijstad.

Evenlin Lucius van Bibliotheken Meierijstad heeft het bestuur van de Schaapskooi benaderd voor wat meer info over de Schaapskooi en het achterliggende Hopveld over de hoge palen met de zwarte hoed. Een en ander heeft ze belicht in samenspraak met Albert van Kaathoven. Het is een leuk verhaaltje geworden en wordt opgenomen in de  fietsroute door Schijndel.

Binnenkort staat deze Route op bezoekerswebsite van Bezoek Meierijstad.

 

Beste Leden van ‘t Hopbelleke, Het meipraatje van onze voorzitter Huub!

Deze winderige en koele lente was en is een uitstekende periode om thuis bier  te brouwen.  Naar ik aanneem is er dan ook het een en ander aan bier dat in jullie kelder gerijpt is en om te laten proeven en te beoordelen door de keurmeesters.   

De  “lock-down” en de daarmee samenhangende “bezoek-beperkingen” zijn in afbouw. De TC staat weer klaar om door leden ingebrachte bieren te keuren en er verslag van te doen.

Inzet Biertjes

Een ieder die bier heeft gebrouwen en dat wil laten keuren door de TC, moet zich bij Mies Schuurmans (familieschuurmans@home.nl) melden, uiterlijk donderdag 27 mei.

Huub Lackamp zal op maandag avond 31 mei tussen 18.30 u en 20 u het bier bij de betreffende inzender ophalen en ter keuring bij de TC afleveren.

club kampioenschap 2021

Zoals eerder gemeld worden er dit jaar drie  soorten bieren gebrouwen en ingezet om mee te dingen naar de clubkampioen.

-Lente bier, dit bier is gekeurd op 3 mei j.l.

7 personen hebben bier ingezet. Het betreft 5 x Meibock, 3 x Tripel, 1 x Sterke blonde en 1 x Saison. Alle bieren waren van goede kwaliteit. De behaalde punten varieerden van 62 tot 82! De inzenders zijn door Mies geïnformeerd over de behaalde punten.

De bieren zijn beoordeeld door Mies, Alex en Martijn. De TC houdt de standen bij. Aan het eind van dit jaar wordt van twee bieren per inzender de hoogste twee scores bij elkaar opgeteld. Degen die daarbij het hoogst aantal punten behaalt is de clubkampioen! Per keer kunnen twee bieren worden ingezet.

Dat betekent dat  voor alle leden nog openstaat om aan dit kampioenschap mee te doen.   

De volgende bieren staan op de rit om op termijn te worden  beoordeeld!

-zomer bier ( bv Pils/Wit bier/lichte Saison, klasse A)

-najaar bier (bv  Quadrupel/ Dubbel Bock/ Barley, klasse D)

Van ieders belang om geregeld onze website ( hopbelleke.com) te bezoeken, 

Zodra ivm Corona  de beperkingen in bijeenkomsten zijn opgeheven gaan we een mooie activiteit organiseren voor alle leden. 

Wanneer we weer gaan starten met de maandelijkse “dinsdag avond club” bijeenkomst moet nog worden bepaald.

        René en zijn “Biergondische” avonden tussen hopplanten. 

Op initiatief van René Terneusen worden op drie avonden in augustus, in het hopveld bij de Schaapskooi, een  diner verzorgd waarbij gerechten worden aangeboden en bijpassende bieren geschonken. Bieren die  door onze amateur bierbrouwers worden gebrouwen. René heeft daarvoor een rondschrijven gedaan en  gevraagd om hulp van vrijwilligers om dit prachtige initiatief te laten slagen. Lees zijn brief goed en geniet al bij voorbaat van dit mooie avontuur!

Voor meer info, reneterneusen@kpnmail.nl

Groetjes Huub. 

16 april 2021      Beste Leden hier berichtje van de T.C. 'tHopbelleke  omtrent de Bierkeuring.

Gaarne snel reageren!!!

Lente Biertje te laten Keuren!!

 

Club kampioenschap ’t Hopbelleke 2021

Zoals enkele malen aangegeven zal het Clubkampioenschap in 2021 uit meerdere (3) ronde bestaan. De 2 best beoordeelde bieren zullen bepalen of je club kampioen wordt van 2021. Per ronde mag je maximaal 2 bieren per lid inzetten.

De beoordeling wordt dit jaar alleen gedaan door de TC leden, Alex, Martijn en Mies. Dit ivm  beperkende maatregelen tgv  de “corona” situatie.

De beoordeling betreft:

- een “lente” bier (klasse C), denk aan een Meibock (keuring +/- Apr/Mei)

- een “zomer” bier (klasse A), denk aan Pils, Wit bier, lichte Saison, Weizen. (keuring +/- Sep)

- een “najaars” bier (klasse D), denk aan Quadruppel, Dubbel Bock, Barley Wine (Keuring +/- Nov/Dec)

Elk ingebracht bier zal beoordeeld worden conform de beschrijving van de BKG.

Om mee te doen voor het kampioenschap moet je minimaal twee bieren inbrengen. De opgetelde puntentelling van je twee “hoogst scorende” bieren bepaalt waar je staat. Pas aan het einde van het jaar wordt dan door de TC bekend gemaakt wie het hoogst aantal punten heeft behaald en dus Club kampioen wordt. Hopelijk kunnen we tegen die tijd weer samen zijn in ons clublokaal de “Hopest”!

Aangezien Alex eind van deze maand gaat verhuizen en zijn tijd voor de beoordeling van het “lente” bier krap wordt, is de wens van de drie TC leden om voor eind van april bij elkaar te zijn en de beoordeling te doen!

Dus hierbij een oproep aan eenieder die al een “lente” bier gereed heeft om dat dit uiterlijk maandag a.s. door te geven aan Mies Schuurmans (familieschuurmans@home.nl). Door Huub Lackamp zal op het door de inzender gemelde adres het bier opgehaald worden op donderdag avond tussen 18.30 en 21.00 u!

Per inzender gelieve drie flessen gereed te zetten, voorzien van: naam inzender en biertype


4  April 2021                         Zie de film over het Hopveld 2020 van Meierijstad

 (kijk op hoofdpagina Hop)


6 maart 2021

Het maandelijkse woordje van onze Voorzitter Huub.

Ha mannen en dame van ‘t Hopbelleke, 

De voorspelde winter met bijbehorende sneeuw en ijs (pret) ligt alweer achter ons en we hebben de lente al kunnen proeven.  

Brouwactiviteiten

Wegens de verlengde “lock-down” en de daarmee samenhangende “bezoek-beperkingen”, kan de TC 

in deze periode slechts met twee personen bij elkaar komen.

Afgesproken met de TC is dat er in twee groepjes van twee personen gekeurd wordt om ingebrachte bieren te beoordelen.

Eenieder die bier heeft gebrouwen en dat wil laten keuren door de TC, moet zich bij Mies Schuurmans (familieschuurmans@home.nl) melden, uiterlijk donderdag 11 maart.

Huub Lackamp zal op maandag avond 15 maart tussen 19 u en 20 u het bier bij de betreffende inzender ophalen en ter keuring bij de TC afleveren.

 

Club kampioenschap 2021

Nogmaals aandacht: Van belang is dat eenieder zich bedenkt dat  er voor 2021 drie  bieren gebrouwen moeten worden om mee te doen! Hierover zijn  jullie al eerder geïnformeerd. Het betreft:

-Lente bier (bv Meibock, klasse C)

-zomer bier ( bv Pils/Wit bier/lichte Saison, klasse A)

-najaar bier (bv  Quadrupel/ Dubbel Bock/ Barley, klasse D)

 

Contributie lidmaatschap ’t Hopbelleke

Het bestuur heeft zich gebogen over het bedrag. Gezien de onzekerheid over  alternatieve inkomsten in 2021 achten we het van belang dat de bijdrage per lid in 2021 op €25,00  blijft.

Wij verzoeken jullie dit bedrag over te maken op rekening:

NL36 RBRB 0929827708 tnv ’t Hopbelleke met vermelding: Contributie 2021

Zodra beperkingen in bijeenkomsten zijn opgeheven gaan we een mooie activiteit organiseren voor alle leden. 

Een leuke avond, wellicht iets om te herhalen zolang “corona” nog beperkingen geeft in onze samenkomsten. 

De quiz

Op 17 februari hebben we de Hopbelleke bierquiz via “zoom en Kahoot” gehouden. Daaraan hebben zes personen meegedaan. Een spannend verloop en steeds wisselende voorsprong, maar uiteindelijk een eerste plaats voor……..Alex (als trofee een fles “grand prestige”) en een tweede voor………Mies (als trofee een “La Chouffe”)! 

 foto’s van de winnaars van de quiz!!

 Groetjes Huub

Alex met zijn trofee

Mies met zijn trofee

februarie 2021

Voorzitter Huub en René trekken even de Quizmasters jas aan.

Dit om de leden hun bierkennis te peilen!!

Ze zullen streng optreden, maar wel rechtvaardig.

Dus let op!!

Woensdag 17 februari a.s. aanvang 20:00 uur is het zover "de Bier Quiz".

Inloggen vanaf 19:30 uur

 

Wellicht zitten we dan allemaal thuis met de laptop en mobiele telefoon, misschien nog ingesneeuwd en smachtend naar contact voor  het spel element.

Hieronder de informatie over hoe de “Hopbelleke bierbrouwkennis quiz” gespeeld gaat worden. Lees het maar eens goed door. Zou wel heel leuk zijn als er maximaal 20 deelnemer of groepjes  (vlgs corona-regel) mee gaan doen.

Als je mee doet, mail dan even naar René zijn mail adres is:   reneterneusen@kpnmail.nl

De quiz uitleg

 1. De quiz bestaat uit een 60 tal vragen.
 2. De vragen zijn allemaal meerkeuze.
 3. Op je telefoon verschijnt na elke vraag de opties A_B_C_D en als je daarop tikt dan geef daarmee je antwoord.
 4. Op sommige vragen zijn meerdere antwoorden goed.
 5. Als de vraag gesteld is heb je 20 seconden oom te antwoorden.
 6. Elk antwoord is 1000 punten waard. Als je snel antwoord dan heb je meer punten dan wanneer je langer wacht, want het behaalbare maximum loopt in 20 sec terug naar “0”!
 7. Na elk antwoord zie je direct of je het goed hebt of niet en hoeveel punten.
 8. Na elke vraag is er ook een overzicht van de teams die mee doen en hoeveel punten deze in totaal gescoord hebben.
 9. De snelheid van de volgende vraag wordt door de quiz-masters bepaalt. 

  Er wordt een pauze ingelast ergens in het midden van de quiz om even jezelf van versnaperingen (biertje) te voorzien en (sanitair) te ontspannen.

  Hierbij de informatie die je nodig hebt voor het spelen van de Hopbelleke bierbrouwkennis quiz.

 1. Je hebt een mobiele telefoon met (android/apple) en een labtop/tablet nodig. Beide gebruik je tijdens het spelen van de quizz.
 2. Voor de start van de quizz log je in in ZOOM met de volgende extensie op je computer
  Deze extensie krijg je toegestuurd op de dag van de Quiz
 3. Woensdag 17 februari staat de inlogpagina vanaf 19.30 open en kan er ingelogd worden. Dan kunnen we elkaar horen en zien.
 4. Om het niet te chaotisch te laten verlopen worden de microfoons door de quizzmasters dichtgezet (overigens die kun je altijd zelf weer open zetten).
  Gedurende de quizz zullen we de microfoons regelmatig open zetten om met elkaar te praten.
 5. Ga naar Kahoot.it of zet de kahoot ap open en vul de volgende pin in: Deze pin krijg je toegestuurd op de dag van de Quiz.
 6. Geef jezelf of het team een naam.
  Onder deze naam speel je de quiz en zal deze regelmatig verschijnen in de scorelijst.
 7. Start  quiz 20.00 uur.
 8. Gedurende de quiz wordt telkens na elke vraag de scorelijst getoond dus kun je zien op welke plek je zelf of team staat.
 9. Des te sneller je antwoord geeft op een vraag des te meer punten je kunt verdienen op de vraag.
 10. Voor het beantwoorden een vraag krijg je 20 seconden de tijd. Als je sneller antwoord heb je meer punten (als je tenminste de vraag goed hebt beantwoord).
 11. Over de correctheid van het juiste antwoord mag worden gediscussieerd ,echter dit heeft totaal geen zin.
 12. De quiz bestaat uit 2 ronden van ong. 35 vragen.
 13. Tussen de 2 ronden in is er een pauze van 15 minuten.
 14. Na afloop van de kwis kunnen we zeker nog napraten tot 22.00 uur dan stopt ZOOM.

Succes toegewenst!!!

Huub en René

Hieronder het Februari woordje van onze Voorzitter Huub.

Beste bierbrouwers en bier liefhebbers,

Ondertussen zijn we de maand februari binnen gerold. De vooruitzichten zijn dat  koning winter zich  dit  weekend laat zien. Dat betekent naar buiten voor een frisse neus en welllicht winterpret. Maar daarna snel naar binnen want je verlangt natuurlijk naar een vorstelijke drank en naar ik mag hopen  uit een voorraadje eigen gebrouwen bier.

Wegens de verlengde “lock-down” en de daarmee samenhangende “bezoek-beperkingen”, kan de TC niet met drie personen bij elkaar komen om ingebrachte bieren te beoordelen.

 Degene die zich bij Mies hebben aangemeld om hun bier te laten beoordelen zullen pas begin maart door Huub worden bezocht om hun bier mee te geven ter beoordeling door de TC. Dus uitstel met een maand!

Dat betekent dus dat leden, die tussentijds weer bier geschikt hebben voor deze keuring, zich dan ook nog kunnen  aanmelden en zal hun bier door Huub worden opgehaald. Hierover zullen we tegen die tijd  nog een mailing rondsturen.

Van belang is dat eenieder zich bedenkt dat  er voor 2021 drie  bieren gebrouwen moeten worden om aan het club kampioenschap me te doen! Hierover zij  jullie al eerde geïnformeerd. Het betreft:

-Lente bier (bv Meibock, klasse C)

-zomer bier ( bv Pils/Wit bier/lichte Saison, klasse A)

-najaar bier (bv  Quadrupel/ Dubbel Bock/ Barley, klasse D)

Dus als brouwer hoef je je niet te vervelen, brouwen, proeven en verbeteren en tijdig gereed om in te leveren voor de beoordeling. De TC zal nader nog informeren hoe we dat gaan organiseren, eea afhankelijk van de “Corona” perikelen.

Laten we hopen dat we van de overheid in maart positievere berichten krijgen mbt samen komsten. We verlangen er met zijn allen naar om weer eens gezellig samen te zijn op onze gebruikelijk clubavonden en daar de ingebrachte bieren te drinken en beoordelen.

Zoals vorige maand aangekondigd zal er een ’t Hopbelleke-spel georganiseerd worden waaraan de leden van thuis uit kunnen meedoen.  De verwachting was dat we dit spel  op woensdag 10 februari zouden spelen. Helaas moeten we dat een week uitstellen!

Bedankt voor jullie aandacht aan bovenstaand epistel, proost!!

Huub Lackamp

Hieronder het Januari woordje van onze Voorzitter Huub.

Beste leden van ‘t Hopbelleke

We zijn alweer onderweg in het jaar 2021, de corona perikelen zij nog in volle omvang aanwezig.

Intussen is er ook persoonlijk leed waarover jullie al zijn geïnformeerd. Na een langdurig ziekte proces, dat zij dapper heeft gedragen, is Marianne, de vrouw van Piet de Vries overleden.

Onze condoleances zijn overgebracht.

Intussen zitten we allemaal veel thuis en biedt onze bierbrouw hobby een mooie invulling. Thuis op een geschikte plek weer  ideeën uitwerken om een vorstelijk smakend gerstenat te laten ontstaan.

Onze grondstoffen kunnen we via internet bestellen en laten bezorgen. Bovendien kunnen we via de gerealiseerde “ ‘tHopbelleke-leden app” bij elkaar info opvragen over het delen van grondstoffen of tips mbt de receptuur. Mooi dat dit allemaal mogelijk is. Wie doet je wat!

De “TC” heeft niet stil gezeten en ook op dinsdag 12 januari de door de leden ingebrachte bieren beoordeeld, van punten voorzien en opbouwende info geleverd waarmee  nog beter resultaat  behaald kan worden als een zelfde brouwsel weer eens in de maich ketel “beland”.

Er zijn zes verschillend bieren geproefd. De zevende blijft liggen voor de volgende beoordeling.

Dat zal, afhankelijk van de “lock-down” op nog nader te bepalen tijdstip, door de TC worden  uitgevoerd.

Bierinzet:

Degene die begin februari bier ter beoordeling gereed hebben, gelieve dat aan te melden uiterlijkdonderdag  4 februari bij Mies Schuurmans (familieschuurmans@home.nl) .

Huub Lackamp zal de ingebrachte bieren op maandag avond 8 februari tussen 18.30 u en 19.30 uophalen (dus ruim voor de avond klok!). Hij levert de bieren aansluitend af bij de “TC”, waarna de beoordeling op nader te bepalen tijdstip plaats heeft.

Over de resultaten van de laatste keuring  in januari zijn de inzenders reeds door Mies per mail geïnformeerd.

Hierbij de resultaten, soort bier en behaalde punten

 Van Simone:

- Tripel, 65 pnt (Bier mist complexiteit. Waarschijnlijk problemen met vergisting, misschien te weinig gist gebruikt. Voor 20 lieter met een sg 1085 is

1 zakje te weinig)

Van Frans Jozef:

- Irish Red, 64 pnt (Vooral hop bitterheid was aanwezig in het bier, terwijl er juist mout bitterheid aanwezig moet zijn. Laat bv het bietensap weg en gebruik

meer gebrande mouten, zoals Care Red!)

Jo van Giersbergen:

-Saison,77 pnt ( Het bier is gekeurd als een Saison klasse A. Dit omdat vooral de geur muf/kelderachtig is. Wel is opvallend dat dit bier een hoge alcohol percentage heeft. Aandeel pilsmout terugbrengen van 2,5-3 kg ipv 5 kg!)

Jo van Giersbergen:

- Quadruppl, 78 pnt (Bier is mooi in balans, maar mist complexiteit. Misschien een andere gist,         bv Be-256/T58. Of het maisch schema aanpassen met 62oC 15 min. Om een voller bier te verkrijgen)

Jan van Langen:

 -Barley Wine, 73 pnt (Het is een mooi bier, alleen had de body voller gemogen. Hierdoor komt alles wat meer tot zijn recht. Wellicht minder land op 63 oC maischen. Ook de maisvlokken vervangen door munch mout)

René van Dis:

Blond, 78 pnt (Prima bier, mist wat zoetigheid en wat wrange nasmaak. Probeer wat moutigheid naar voren te krijgen, misschien de maisvlokken vervangen door Pale ale mout)

Activiteiten door  de AC (activiteiten commissie):

Wegens de huidige beperkende maatregelen kunnen er geen samenkomsten worden gehouden. Toch heeft René Terneusen een leuke activiteit bedacht waaraan n een twintigtal personen of

twee-tallen aan mee kunnen doen.   De activiteit is gepland op woensdag avond 10 februari a.s.

Om mee te doen moet je beschikken over een I-pad en een I-phone!

Wat we precies gaan doen gaan we jullie binnenkort informeren.

We stellen het natuurlijk op prijs als je mee gaat doen…….

Met vriendelijke groet,

Huub Lackamp

                      De Beste Wensen van voor 2021.

Dat alles in goede gezondheid mag verlopen, dat we het Verenigingsleven weer op kunnen pakken als voorheen en het Coronavirus de kop wordt ingedrukt!

Een woordje van onze voorzitter Huub.

                Beste leden van ‘t Hopbelleke

Voor komend jaar wensen wij jullie allemaal een goede gezondheid en geluk!!

Inmiddels is het nieuwe jaar 2021 is weer van start gegaan. Met minder geknal en vuurwerk als dat we gewend zijn. Dat alles heeft te maken met de beperkende maatregelen i.v.m.  de “Corona” perikelen. Dat heeft ons echter niet hoeven te beperken in het proosten op het nieuwe jaar. Wellicht met champagne, maar toch zeker ook met eigen gebrouwen bier!

Daar staan we als amateur bierbrouwers toch voor. Het woord “amateur” slaat niet op amateuristisch gebrouwen gerstenat, maar op het  gegeven dat we het brouwen als een hobby beschouwen. De kwaliteit moet goed zijn! Om dat voor elkaar te krijgen kunnen we onze brouwsels laten keuren door een aantal leden van onze TC.

Helaas kan dat niet gezamenlijk op onze gebruikelijke clubavond in de Hopest, maar wordt het ingezamelde bier  beoordeeld in kleine commissie, te weten Alex, Martijn en Mies.

De keuringsresultaten worden via mail  gecommuniceerd met de inzender en globaal op de website mede gedeeld.

Groepsgewijs brouwen is tot nader order ook beperkt, maar als je dan toch zo veel mogelijk thuis moet blijven is het natuurlijk prachtig om de dagen ook te gebruiken voor je hobby en dat is  lekker bezig zijn met het experimenteren met recepturen voor een brouwsel en alles wat er daarna moet gebeuren. Verwachtingen  en proeven en…………genieten van  het resultaat!

Zodra de overheid weer meer ruimte geeft om clubactiviteiten op te pakken gaan we daarmee aan de slag. Over de invulling daarvan worden jullie tijdig geïnformeerd!

Waar we in januari wel mee door gaan is het beoordelen van door onze leden gebrouwen bier.

Degene die bier wil laten keuren gelieve zich uiterlijk 7 januari te melden bij Mies Schuurmans. Op maandagavond tussen 19 u en 20.30 u zal Huub Lackamp het bier bij de inzender thuis ophalen.

Het ingeleverd bier zal op dinsdag 12 januari door de TC worden gekeurd.

In december j.l. zijn er al door 6 leden 8 verschillende soorten bieren ingeleverd. Daarvan zijn er 6 beoordeeld door de TC. De uitslagen daarvan zijn aansluitend per mail doorgestuurde naar de inzenders.

Tevens zijn er op- en aanmerkingen op de keuringsrapporten vermeld met wat tips voor verbetering van het resultaat. Van belang is dat de brouwer ook info levert over de hoeveelheden van de verschillende grondstoffen die in het brouwsel zijn verwerkt!

 

Zie hieronder nadere info omtrent inzet bier voor de Bierkeuring

 

4 januari 2021 

         Behaalde Punten Bierkeuring

 

Van 8 december 2020 door de Leden van de TC.

Jan van Berkel:

- Tripel,  61 pnt 

René van Dis: 

- Special B,  77 pnt 

Jos van der Leest:

- Tripel, 66 pnt 

- IPA, 77 pnt 

Piet de Vries:

- Tripel, 80 pnt 

- Pale Ale, 71 pnt 

Het ingebracht bier door Jan van Langen (Barley wine), Jo van Giersbergen (Quadrupel) 12 januari 2021 beoordeeld!

                                               Aflasting.

Jammer maar  de ledenavonden van 12 januari en 10 februari 2021.

Zijn wederom afgelast  door de maatregelen voor het coronavirus

Laten we hopen dat de ledenavonden van komende maanden wel kunnen plaatsvinden!!

                                                Oproep:

Indien je bier hebt wat je wilt laten keuren door de drie TC leden (Martijn, Alex en Mies), dan moet je dat aan Mies kenbaar maken voor donderdag 7 januari a.s.

Lees over wat je daarvoor moet doen lees je dat in onderstaande tekst!

Op maandag avond 11 januari  a.s. haalt Huub de biertjes bij op bij het door jullie aan te geven adres:

De TC (Technische Commissie) keurt maandelijks door onze leden ingebrachte bieren en beoordeelt op het gewenste resultaat.

Hoe gaan we bovengenoemde actie organiseren:

De brouwer die zijn bier wil laten beoordelen:

1: meldt zijn/haar type of soort bier aan bij Mies Schuurmans, e-mail: familieschuurmans@home.nl

2: biedt 2 flessen van dit bier aan, voorzien van schriftelijke informatie over:

 • Naam bier soort
 • Receptuur en hoeveelheden gronstoffen
 • Brouwinstellingen
 • Brouwdatum
 • Gist soort en vergistingstemperatuur
 • Bottel datum

3: op de maandag voorafgaand aan de “standaard” club avond haalt Huub Lackamp tussen 19 u en 20.30 u de twee flessen met de b.g. schriftelijke info op bij de aanbieder, en levert die aansluitend af bij Mies Schuurmans.  

4: de “TC” leden beoordelen in die week het ingeleverde bier en sturen de bevindingen en de behaalde punten per mail naar de aanbieder.

5: Op de website van Hopbelleke.com zullen de behaalde punten en de bevindingen en mogelijke aanbevelingen voor het behalen van een beter brouw resultaat worden weergegeven

6: Mies Schuurmans zal zo nodig een selectie maken als er per keer door de brouwers meer als zes bieren worden aangeboden. Op een overzichtslijst zal de TC bijhouden wie zo mogelijk de volgende maandag zijn bier kan aanbieden.

 

(Om deze bierkeuring succesvol  te laten verlopen, zien wij graag van de leden verbeter punten tegemoet, te communiceren met Mies Schuurmans).

Beste leden voor meer informatie ,bezoek regelmatig onze website dit is om goed op de hoogte te blijven .

Namens ’t Hopbelleke

Voorzitter:

Huub Lackamp

 

                                                           12 September 2021 Hopoogstfeest.

      Noteer deze datum alvast in je Agenda!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ledenkorting bij Unibrew in Beek en Donk

Leden van 't hopbelleke kunnen sinds 2019 korting krijgen bij Unibrew.