contact

 

Wil je graag een keer deelnemen aan een clubavond en te weten komen wat er bij bierbrouwen komt kijken

of eventueel andere vragen?

Mail dan naar: info@hopbelleke.com

Bestuur:

Voorzitter:                Huub Lackamp, 

Secretaris:                 Peter Geerts

Penningmeester:   Jo van Giersbergen

Bestuursleden:       Jan van Berkel                                     

                                          Mies Schuurmans,

 

Bankrelatie 'tHopbelleke:   Regio Bank

Rek. nr. : NL36 RBRB 0929827708; t.n.v.: ’t Hopbelleke

Locatie clubavonden: Schaapskooi Schijndel in de Hop-èst (gele gebouw) achter op het terrein, Martemanshurk 12, 5482 WP Schijndel.