Extra Nieuws

Nieuws  2020

Let op !!!  Houdt 1,50 m1 afstand !!!

13 December  

                 Laatste Nieuws.

 

De bierkeuring van 8 december 2020 door de Leden van de TC is voortreffelijk verlopen.

Er zijn 9 st  biertjes (inzendingen) ingezet.

Deze zijn niet allemaal gekeurd! (was teveel voor de Tc ),  

De 3 st donkere biertjes komen 12 januari 2021 aan bod.

Binnenkort verschijnen  de behaalde punten van de Biertjes op deze site!

 

 

Laatste oproep:

Indien je bier hebt wat je wilt laten keuren door de drie TC leden (Martijn, Alex en Mies), gaarne aan Mies kenbaar maken voor donderdag 3 december a.s.

Lees over wat je daarvoor moet doen lees je dat in onderstaande tekst!

Op maandag avond 7 december a.s. haalt Huub de biertjes bij op bij het door jullie aan te geven adres:

Beste collega bierbrouwer (leden van ’t Hopbelleke).

Tot onze spijt gaat de maandelijkse clubavond, om bekende reden,  voorlopig niet door.

Het bestuur van ’t Hopbelleke vindt het belangrijk dat we onze leden blijven  stimuleren om hun brouwhobby door te zetten in “corona” tijd.

De TC (Technische Commissie) heeft ons een voorstel gedaan om maandelijks door onze leden ingebrachte bieren te beoordelen op het gewenste resultaat.

Als bestuur van ’t Hopbelleke juichen we dit initiatief toe en willen onze leden stimuleren om van deze service gebruik te maken.

Zodra  de “corona” regels het weer toelaten om onze clubavonden te houden, gaan we daar de ingebrachte bieren weer samen beoordelen.  Samen met elkaar is toch gezelliger!

 

Hoe gaan we bovengenoemde actie organiseren:

De brouwer die zijn bier wil laten beoordelen:

1: meldt zijn/haar type of soort bier aan bij Mies Schuurmans, e-mail:  familieschuurmans@home.nl

2: biedt 2 flessen van dit bier aan, voorzien van schriftelijke informatie over:

  • Naam bier soort
  • Receptuur
  • Brouwinstellingen
  • Brouwdatum
  • Gist soort en vergistingstemperatuur
  • Bottel datum

3: op de maandag voorafgaand aan de “standaard” club avond haalt Huub Lackamp tussen 19 u en 20.30 u de twee flessen met de b.g. schriftelijke info op bij de aanbieder en levert die aansluitend af bij Mies Schuurmans. De eerste keer zal Huub het aangeboden bier bij de brouwers ophalen op maandag avond 7 december 2020 op het adres dat Huub van Mies door gekregen heeft!!

4: de “TC” leden beoordelen in die week het ingeleverde bier en sturen de bevindingen en de behaalde punten per mail naar de aanbieder.

5: Op de website van Hopbelleke.com zullen de behaalde punten en de bevindingen en mogelijke aanbevelingen voor het behalen van een beter brouw resultaat worden weergegeven

6: Mies Schuurmans zal zo nodig een selectie maken als er per keer door de brouwers meer als zes bieren worden aangeboden. Op een overzichtslijst zal de TC bijhouden wie zo mogelijk de volgende maandag zijn bier kan aanbieden. 

(Om deze bierkeuring succesvol  te laten verlopen, zien wij graag van de leden verbeter punten tegemoet, te communiceren met Mies Schuurmans).

 

Namens ’t Hopbelleke

Voorzitter:

Huub Lackamp.

                                               Aflasting.

         Jammer maar  de ledenavonden van November en December 2020 vermeld op de agenda van          'tHopbelleke.

zijn wederom afgelast  door de maatregelen voor het coronavirus

Laten we hopen dat de ledenavonden van november en december wel kunnen plaatsvinden!!

BBQ Nieuws,

De BBQ op zaterdag 26 september gaat niet door.!!!

De activiteitencommissie heeft in samenspraak met het  Bestuur besloten deze af te gelasten.

Dit ivm de slecht voorspelde weersomstandigheden

en verhoogde Corona-maatregelen!   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

BBQ Nieuws

Beste leden
De Activiteiten Commissie van 'tHopbelleke (afgekort A.C. ).

De  jaarlijkse  BBQ met een  jeu de boules bijeenkomst vindt plaats op zaterdag  26 september 2020 aanvang om 14:30 uur.

.
De partners zijn uiteraard ook Welkom.     

(Doorgang etc. conform de richtlijnen van het RIVM ivm COVID-19)

De kosten zijn € 5,00 euro per deelnemer.

Het bedrag over te maken op het rekening nummer van ’tHopbelleke  NL36 RBRB 0929 8277 08.

Met vermelding BBQ 2020 Vlees of Vis

Door overmaking van het bedrag ben je automatisch ingeschreven.

Met vriendelijke groeten
 De AC namens bestuur 't Hopbelleke

Let Op!!!

19 september 2020 is de sluitingsdatum voor inschrijving, deelname aan de BBQ!

Inschrijving geschiedt door overmaking van deelname bijdrage op de het rekening nummer van het 't Hopbelleke.

 

 

13 September 2020 Hopoogstfeest.

De festiviteiten gaan inverband met de Corona  perikelenen en RIVM regels in versoberde vorm door!

Zie hieronder het Programma van de voormiddag.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De eerste Ledenavond op 8 september een succes!

De avond werd geopend en op gepaste afstand Hop geplukt, bijgepraat over de verloren Coronatijd etc.

Mededeling van het Bestuur:

Albert van Kaathoven onze voorzitter heeft ivm gezondsheids redenen zijn voorzitterschap overgedragen aan Huub Lackamp.

Albert wenste Huub veel succes in zijn nieuwe functie!

Albert blijft bestuurslid!

Bekendmaking Club kampioen Bier 2020.

Het was strijd om de 14 ingezonden biertjes  te beoordelen.

Toch is er een winnaar uitgekomen namelijk Frank Pennings:  met een Tripel Biertje werd eerste.

Eervolle tweede werdt Rene van Dis: ook een Tripel biertje.

en derde: Frans-Jozef van Roesel met een Dortmunder Biertje.

Proficiat Heren.

 

Na het nuttigen van een drankje werd de avond met voldoening afgesloten door Voorzitter Huub, met dank aan allen.

                        

Albert

Huub

De eerste Ledenavond van het nieuwe seizoen op 8 september aanvang 19:30 uur is een Feit, we gaan gezellig bijpraten onder het Hop plukken in de Vlaamse Schuur over de perikelen wat de Corona-golf allemaal teweeg heeft gebracht voor onze brouwers!!!!

                                                                                                  

                                                                                                           Verdere Progamma ledenavond:

De leden groep wordt na enige tijd hopplukken  in twee-en gesplitst voor  de keuring van de ingezonden Biertjes in de Hop-Est .

Is deze groep 1 gereed met keuren.

Dan gaat de andere ledengroep 2 voor bierkeuring naar de Hop-Est!

Zijn de keuringen door de ledengroepen gereed, dan volgt spoedig na de tellingen!

                        " De bekendmaking van de Club kampioen Biertje 2020."

Beste Leden 

1 september 2020 zijn we gestart met Hopplukken, indien je wat tijd over hebt, vrij of niets te doen hebt, " wij komen hoppluk handjes tekort ".

Er wordt geplukt op 1,50 m afstand elke Werkdag van 09:00 uur tot 12uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur in de Vlaamse Schuur op het Schaapskooi terrein.

                                                    De koffie staat klaar met koekje!

 

Beste leden,

Als de eerste club bijeenkomst, op dinsdag 8 september 2020, weer doorgaat na de Corona lockdown dan beginnen we met de clubwedstrijd die gepland stond in Mei 2020.

Dit houdt in dat we de bieren gaan keuren die vallen in de Klasse A en C volgens de BKG gids, ofwel alle lichte bieren, onder 25 EBC. (zie voor reglement de website onder  de noemer Leden, afwijkend is dat voor de uiteindelijke winnaar het resultaat opgeteld wordt 50 % beoordeling Keurmeester en 50 % beoordeling leden)

De bieren kunnen op donderdag avond 3 september 2020 tussen 19:00 en 20:00 uur worden ingeleverd in de Hop-est bij Huub Lackamp.  Graag 8-9 flessen per brouwsel inleveren in een kratje bier voor 12 flessen. Je mag als brouwer met 2 verschillende bieren mee doen aan de wedstrijd.

De voorkeuring worden gedaan op zaterdag 5 september 2020 door Alex en Martijn. Daarna zullen de beste bieren gekeurd worden door de clubleden op de club bijeenkomst van dinsdag 8 september 2020.

Met vriendelijk groet,

Martijn Vromans, namens de TC

Hopveld 2020

De Voorzitter van de Schaapskooi: Bart Claassen.

en de Voorzitter van ‘tHopbelleke: Albert van Kaathoven.

  Plaatste op 29 Juni 2020.
Om 09:30 uur de officiele Paal van het Nieuwe Hopveld 2020 in Schijndel.

 

 

 

Beste leden van het Hopbelleke,

 

Woensdag 29 juli gaan de palen in het nieuwe hopveld geplaatst worden. We willen jullie dit niet onthouden, jullie zijn van harte Welkom!

 

Om 9.30 uur pakken we even een klein momentje om de “officiële” eerste paal te plaatsen (de pers is dan ook uitgenodigd). Daarna is er koffie.

 

Afgelopen woensdag heeft er een proefopstelling plaatsgevonden of alles uitgevoerd kan worden volgens onze gedachtengang.

 

Met vriendelijke groet,

Het Hopteam van het Hopbelleke.

www.Hopbelleke.com

Beste Clubleden,

Zoals het nu laat aanzien zal onze eerste Clubavond weer plaatsvinden op 8 september 2020 om aanvang 18:30 uur.

 

 

Bierbrouwcursus 2020 op 18 en 21 november.

Beste Bierbrouwers .

De inleverdatum van Bieren op 5 juni 2020  wordt verplaatst naar een latere datum dit i.v.m. de Corona perikkelen!!!

Nadere berichten hieromtrent worden tijdig doorgegeven zodra dit mag en mogelijk is. 

Beste Leden.

Tot 1 September 2020 is alles afgelast betreffende  activiteiten die gepland staan in de agenda van het 't Hopbelleke.

 

De Ledenavonden van 12 mei en 9 juni 2020  zijn vervallen.

Beste Bierbrouwers

Door de tijdelijke maatregelen mbt “Corona” zijn er geen bijeenkomsten van onze club het Hopbelleke. Ondertussen zitten we thuis en hoe mooi is het dan om een dagje te reserveren voor het brouwen van een biertje.

De TC heeft eerder aangegeven in het jaaroverzicht voor 2020 dat we de leden uitdagen een lekker brouwsel te maken dat past in de BKG “A” en de - “C” klasse.  Dus voldoende keuze!! (je kunt de soorten die daaronder vallen terug zoeken in de BKG-gids!)

De brouwsels moeten gereed zijn om in te leveren op vrijdag avond 5 juni a.s.

De regels waaraan het te keuren bier moet voldoen staan op onze website:

www.hopbelleke .com  onder de noemer “leden

 Alex en nog een tweede keurmeester willen de in geleverde bieren dan gaan proeven en keuren op zaterdag 6 juni. 

Op dinsdagavond 9 juni 2020 zal er naar verwachting wel weer een clubavond gehouden kunnen worden en zal het winnende bier bekend gemaakt worden. De leden die dan aanwezig zijn zullen van een selectie van de beoordeelde bieren kunnen proeven. Indien door omstandigheden nog langer groepsvorming ongewenst is kunnen we in overleg eea verschuiven tot een latere datum!

 

Wat wij ook bedacht hebben is dat het leuk is dat er filmpjes gemaakt worden van de manier en met welke hulpmiddelen de brouwers van onze club thuis aan de slag zijn. Zo’n filmpje kun je versturen per “app” naar Piet de Vries 06 33130888. Hij zal er voor zorgen dat de betreffende film op de “club website” wordt geplaatst. Goed om dat met wat humor te omkleden zodat we er ook nog lol aan kunnen beleven!

Voor vragen kun je terecht op info@hopbelleke.com

 

Jullie zullen vast veel inspiratie hebben opgedaan in de afgelopen weken en we zien jullie

“brouwsels” met veel plezier tegemoet!

Namens de TC, Huub, Alex en Martijn

Met vriendelijke groeten

't Hopbelleke  08-04-2020

Beste Leden en Bezoekers van deze Site.

Nicoline en Tim de uitbaters van het restaurant op de Schaapskooi hebben voorraad van speciale biertjes op fles/ vat en keg van de gangbare merken niet over de datum.

Deze zijn tegen kostprijs, ook in kleine hoeveelheden te verkrijgen!

Vanwege dat het restaurant door overheidswege gesloten is.

Indien interesse bel Tim  06-51143135

 

Ledenkorting bij Unibrew in Beek en Donk

Leden van 't hopbelleke kunnen sinds kort korting krijgen bij Unibrew.

 

 

Hopveld 2020

6 januari 2020: start werkzaamheden nieuwe Hopveld.