Agenda en Locatie

Iedere 2e Dinsdagavond van de Maand is het Ledenavond.

Aanvang: 19:30 uur.

Locatie:    Martermanshurk 12  op het terrein van de Schaapskooi  in de Hop-est (gele gebouw).

Parkeerruimte voldoende.

Het Annorama van 2021 wordt zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt!!!!

Annorama     2020        'tHopbelleke

 

Datum

14 Januari      2020

11  Febr.          2020 

10  Maart       2020

14  April          2020

12  Mei            2020

05  Juni            2020

06  Juni            2020

09  Juni            2020

05 Juli               2020

08  Sept.           2020

13  Sept.           2020

09  Oktober    2020

10  Oktober    2020

11  Oktober    2020

13  Oktober    2020

10  Nov.            2020

18 en 21 Nov. 2020

08  Dec.            2020 

Omschrijving

Nieuwsjaars receptie en Ledenbijeenkomst.Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Algemene Leden Vergadering en Feestavond.

Ledenbijeenkomst.

Inleveren van Keuringsbieren.

Keuring inzetbaren door TC.

Ledenbijeenkomst.

Zomermarkt.

Ledenbijeenkomst.

Hopoogstfeest.

Inleveren van Keuringsbieren.

Keuring bieren.

Herfstmarkt.

Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Bierbrouwcursus

Ledenbijeenkomst.

Thema

Blindproeven 4x Commerciele Bieren

Uitleg Programma Brouwhulp en proeven eigen bieren.

Vervolg Progr. Brouwhulp en proeven eigen bieren.

Feestavond en proeven eigen bieren

Vervolg Progr. Bouwhulp en proeven eigen bieren

Inleveren Bieren  in Hop-Est.

In de Hop-est.

Uitslag Clubwedstrijd 

Brouwen op de Schaapskooi.

proeven Brouwhulp biertje en Hopplukken in Vlaamse Schuur.

Brouwen op de Schaapskooi.

Wedstrijdbiertje "special Belge".

In de Hop-Est.

Brouwen op de Schaapskooi.

Uitslag Clubwestrijd van biertje "special Belge".

Eventuele Gastspreker en proeven eigen Bieren.

Brouwcursus traditioneel en Automaat 

Thema (nog in te vullen) enProeven eigen Bieren. 

Klasse

 A en D. 

Alle klasse.

Alle klasse.

Alle Klasse.

Lente of Meybock

A en C Vrije Klasse

A en C Vrije Klasse

Vrije Klasse.

-

Vrije Klasse

-

Vrije Klasse.

Vrije Klasse.

-

Special Bier.

Vrije Klasse.

Cursusbier

Quadrupel  D

De opgegeven datums en thema's etc. kunnen nog gewijzigd worden

De rood gekleurde datum regels zijn vervallen ivm COVID-19.