Agenda en Locatie

Iedere 2e Dinsdagavond van de Maand is het Ledenavond.

Aanvang: 19:30 uur.

Locatie:    Martermanshurk 12  op het terrein van de Schaapskooi  in de Hop-est (gele gebouw).

Parkeerruimte voldoende.

Het jaar programma van 2022

Datum

 

08  Febr.          2022 

08  Maart       2022

12  April          2022

 

10  Mei            2022

14  Juni            2022

11 sept

13  Sept.          2022

11  Oktober   2022

08  Nov.           2022

13  Dec.           2022 

Omschrijving

 

Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Algemene Leden Vergadering 

 

Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Hopfeest en opening nieuwe Hopveld

Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Thema

 

Proeven eigen bieren.

Keuren ingebrachte bieren

 

 

Blind proeven Klasse A/C en keuren ingebrachte bieren

Vergelijking brouwsoftware Brouwhulp/Brewfather en clubwedstrijd Klasse A

Introductie brouwautomaten en clubwedstijd Klasse C

Blindproeven Klasse B/D en keuren ingebrachte bieren

Eventuele Gastspreker en proeven eigen Bieren.

Clubwedstrijd Quadruppel

Klasse

 

 

De opgegeven datums en thema's etc. kunnen nog gewijzigd worden