Agenda en Locatie

Iedere 2e Dinsdagavond van de Maand is het Ledenavond.

Aanvang: 19:30 uur.

Locatie:    Martermanshurk 12  op het terrein van de Schaapskooi  in de Hop-est (gele gebouw).

Parkeerruimte voldoende.

Het Annorama van 2021.

Datum         Omschrijving                                   Thema                                                                     Klasse

                                         

09  November 2021         Ledenbijeenkomst      Hopthee proeven en Inleveren bieren tbc clubkampioenschappen 202.                                                 Quadrupel of Barley-wine           Klasse  D.

14  December 2021                       Algemene Ledenvergadering                                  Uitslag club kampioen 2021                                                                                                               -

 

Annorama     2022        'tHopbelleke

 

Datum

11 Januari      2022

08  Febr.          2022 

08  Maart       2022

12  April          2022

10  Mei            2022

14  Juni            2022

09  Juni            2022

07 Juli               2022

07 sept.            2022

13  Sept.          2022

07  Oktober   2022

13  Oktober   2022

08  Nov.           2022

11  Dec.           2022 

Omschrijving

Nieuwsjaars receptie en Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Algemene Leden Vergadering en Feestavond.

Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Zomermarkt.

Hopoogstfeest.

Ledenbijeenkomst.

Herfstmarkt

Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst.

Thema

Blindproeven 4x Commerciele Bieren

Uitleg Progr. Brouwhulp en proeven eigen bieren.

Progr. Brouwhulp en keuren Meibock .

Feestavond en proeven eigen bieren

Progr. Bouwhulp en proeven eigen bieren

Thema en keuren Saison

Uitslag Clubwedstrijd 

Brouwen op de Schaapskooi.

Brouwen op de Schaapskooi.

proeven eigen bier/Hoppluk in Vlaamse Schuur.

Brouwen op de Schaapskooi.

Keuren  Quadrupel en/of Dubbele Bock

Eventuele Gastspreker en proeven eigen Bieren.

Proeven comm. bieren en club winnaar 2022

Klasse

 A en D. 

Alle klasse.

Klasse C.

Alle Klasse.

Alle klasse

Klasse A  

A en C Vrije Klasse

-

-

Vrije Klasse.

-

Klasse D

Vrije Klasse.

vrije Klasse

De opgegeven datums en thema's etc. kunnen nog gewijzigd worden