Huisregels, gebruik Hop-Est op de Schaapskooi te Schijndel.

 

 

ALGEMEEN

De Hop-Est is monumentaal gebouw waar wij gebruik van mogen maken!!

 • Gebruik het gebouw en de inventaris met respect en meldt eventuele beschadigingen, gebreken, stuk gegane inventaris en klachten bij de beheerder.
 • Respecteer deze regels en maak met plezier gebruik van de Hop-Est.
 • In de Hop-Est en de bijbehorende gebouwen alsmede rondom terreinen geldende de plaatselijke regels van de Schaapskooi.
 • Alleen laden en lossen mag nabij de Hop-Est doch niet binnen tijden waarin de verbodsbepalingen van de Schaapskooi van kracht zijn.
 • Parkeren uitsluitend op de parkeerplaats bij Schaapskooi.
 • De Hop-Est is een gebruiks- gebouw en voor meerdere  clubs en verenigingen beschikbaar.
 • De Hop-Est is aan ‘t Hopbelleke ter beschikking gesteld als deze vrij is en niet besproken is door derden of andere hoofdgebruikers.
 • De datums voor gebruik van de Hop-Est worden vooraf in de I- agenda vastgelegd.
 • Bij gezamenlijk gebruik van meerdere activiteiten van verenigingen etc. geschiedt dit in overleg en in samenspraak met de beheerder om het in goede harmonie te laten verlopen.
 • Openen en sluiten Hop-Est geschiedt door de beheerder of door de aangewezen sleutelbeheerder.

Extra gebruiksregels tijdens brouwsessies.

 • De Hop-Est is afgestemd op zelfverzorging, Dit geldt voor koffie, drank, etenswaren  (indien het restaurant open is kan men daar gebruik van maken).
 • Men kan gebruik maken van de faciliteiten van de Hop-Est met daarbij behorende water en elektra voorzieningen.
 • Alle eigen hulpmiddelen etc . voor het brouwen in of buiten de Hop-Est dient men zelf mede te brengen! (Bij de Hop-Est is geen opslag mogelijk).
 • Voor de benodigde verlengsnoeren en waterslangen dient men zelf zorg te dragen.
 • Voor de elektra-aansluiting vanuit de meterkast wordt door ’t Hopbelleke een verdeeldoos op krachtstroom ter beschikking gesteld. Wat betreft water komt er een waterkraan onder aanrecht in hop-est ruimte met een Gardena dubbel koppeling.
 • De bostel van het brouwproces dient te worden afgevoerd naar de aanwezige mestvaalt (composthoop).
 • Het koelwater in overleg af te voeren!
 • Tijdens het brouwen dient de brouwketel vrij te staan van vloer en tafels dus zelf zorg dragen voor een brandvrije verhoging.
 • De tafels, stoelen en vloeren dienen na het gebruik gereinigd te worden en weer brandschoon voor de nieuwe gebruiker beschikbaar zijn voor gebruik, waarbij tafels en stoelen in de aangetroffen opstelling worden teruggezet.
 • Het gebruik van keuken en toilet is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en niet om brouwspullen schoon te maken etc.
 • Het schoonmaken cq schoon spoelen van brouwspullen geschiedt buiten bij de aldaar aanwezige waterkraan

De beheerder:  Enri Vermeulen Tel. Nr….