contact

 

Wil je graag een keer deelnemen aan een clubavond en te weten komen wat er bij bierbrouwen komt kijken

of eventueel andere vragen?

Mail dan naar: info@hopbelleke.com

Bestuur:

Voorzitter:               Huub Lackamp, 

Secretaris:                Jo van Giersbergen,

Penningmeester:   Piet de Vries,

Bestuursleden:       Albert van Kaathoven,   

                                          Frans van Boxtel,

                                          Mies Schuurmans,

 

Bankrelatie 'tHopbelleke:   Regio Bank

Rek. nr. : NL36 RBRB 0929827708; t.n.v.: ’t Hopbelleke

Locatie clubavonden: Schaapskooi Schijndel in de Hop-èst (gele gebouw) achter op het terrein, Martemanshurk 12, 5482 WP Schijndel.